Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Основні напрями наукових досліджень

Науково-дослідні роботи проводяться за темами:

1. Агроекологічний моніторинг та моделювання стану  агроекосистем, що підлягають біоорганічному та традиційному способу ведення господарства, 0115U003388,

керівник: Павлів О. В.,

виконавці: Захарів О. Я, Гловин Н. М., Адамів С.С., Мартиненко Ж. О.

2. Ініціативна тематика кафедри «Дослідження екологічного стану природних ресурсів сільськогосподарських підприємств різних форм  господарювання східного регіону Опілля». Державний реєстраційний номер – 0120U101855,

керівник: Павлів О. В.,

виконавці: Захарів О. Я, Гловин Н. М., Адамів С.С., Мартиненко Ж. О.

 

Кафедрою укладено договори з навчальними закладами, науковими центрами, виробничими підрозділами:

№ ____ від _________ «Назва договору»,  м. _________________.

За сприяння директора ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут» Жибака М. М., прийнято участь у розробленні Регіонального плану управління відходами у Тернопільській області до 2030 року: «Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації»

Монографії

Гловин Н. М., Павлів О. В. Ecological assessment of the state of agroecosystems subject to bioorganic and traditional farming methods (Hlovyn N. M., Pavliv O. V.)

The current state of fundamental and applied natural sciences research: Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 384 p. (Р. 72-100). DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-212-8-4  

Наукові статті

Фахові видання:

1.            Гловин Н. М., Павлів О. В. Екологічний моніторинг стану ґрунту навколо складу як об’єкту захоронення заборонених та непридатних до використання ХЗЗР.                2022      Colloquium-journal №5 (128), 2022. С. 21-35. Część 1. (Warszawa, Polska). Wydawca «Interdruk» Poland, Warszawa DOI: 10.24412/2520-6990-2022-5128-25-30

2.            Гловин Н. М., Мартиненко Ж.О. Дослідження причин виникнення  та впливу кислотності ґрунтів на урожайність сільськогосподарських культур агрогосподарств  Тернопільського регіону. 2022 Colloquium-journal №17 (140), 2022. С. 21-35. Część 1. (Warszawa, Polska). Wydawca «Interdruk» Poland, Warszawa

3.            О.В. Павлів, С.О. Слободян, Б.В. Гутий, С.Г. Шаловило, П.І. Головач, Л.Л.Юськів, Ю.Р. Гачак, Т.В.Мартищук. Вплив кормової добавки «Метісевіт плюс» на морфологічні і біохімічні показники крові бугайців за умов свинцево-кадмієвого навантаження.  Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Серія: Ветеринарні науки. Том 24 №106

4.            Адамів С.С. Тенденції зростання професійних ризиків у сільському господарстві. Scientific community: interdisciplinary research. Scientific collection «Іnterconf» № 110: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference (26-28 травня 2022 року, м. Гамбург, Німеччина). С. 567-572

5.            Адамів С.С.  Аспекти управління безпекою життєдіяльності у закладі вищої освіти.  Innovative development in the global science. Scientific collection «Іnterconf» № 111: Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference (6-8 червня 2022 року, м. Бостон, США). С. 75-81                

6.            Захарів О. Я., Вудмаска І. В., Петрук А. П. Вплив техногенного навантаження Бурштинської ТЕС на овець різних вікових груп. 2021   Науковий журнал «Біологія тварин».  2021. Т.23. № 4. С. 73-77.         Режим доступу –http://aminbiol.com.ua/index.php/182-archive/bt-23-4-2021/1966-the-animal-biology-vol-23-no-4-2021Режим доступу http://aminbiol.com.ua/index.php/182-archive/bt-23-4-2021/1965-influence-of-burshtyn-thermal-power-plant-emissions-on-sheep-at-different-age                             

Інші видання

1.            Адамів С.С. Екологічна безпека упаковки для харчових продуктів. Наукове періодичне видання «Grail of science» 2022 № 14-15. С. 308-311

2. Адамів С.С. Вплив технологічної обробки на вміст нітратів у продуктах харчування. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences. Наукове видання «ΛΌГOΣ»       

Тези доповідей

1.            Захарів О.Я. Система управління природними ресурсами у басейні малої річки для сталого розвитку агросфери.  Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  (8 жовтня 2021 р.) «Формування  ефективної  системи  менеджменту  в  умовах  транзитивної  економіки»: Таврійський державний агротехнологічний  університет  імені Дмитра Моторного; за  заг. редакцією В. Нехай. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – 2021. – 162 с. – C. 145-146.                  

2.            Захарів О.Я. Дослідження впливу автозаправної станції на екологічний стан житлового масиву і водну систему міста. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», що відбулася 20 жовтня 2021 року у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут». – Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2021. С. 242. С.15-16. Режим доступу –https://www.bati.nubip.edu.ua/Doc/Conference/Conf_20_10_2021/Bati_Work_20-10-2021.pdf

3.            Захарів О.Я. Екологічний моніторинг формування снігового та дощового поверхневого стоку в міському масиві.  Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», що відбулася 25 травня 2022 року у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».                         

4.            Гловин Н. М. Дослідження стану води децентралізованого водопостачання Бережанського регіону.  Актуальні питання сучасної освіти та науки: зб. матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бережани, 30 листопада 2021 р.). Бережани: ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2021. С. 141-146                   

5.            Мартиненко Ж.О. Інноваційні підходи боротьби з рослинами – алергенами. III Міжнародна науково-практична конференції «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення» https://www.bati.nubip.edu.ua/Doc/Conference/Conf_20_10_2021/Bati_Work_20-10-2021.pdf              0,1        

6.            Адамів С.С. Розрахунок амінокислотного скору білків. 2022     Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 67): Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції  (11-12 травня 2022 року, м. Тернопіль). С. 117-118

7.            Гловин Н. М. Екологічні аспекти дослідження хімічних показників питної води. «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2021. С. 12-14.       

8.            Павлів О.В. Антропогенне забруднення води і здоровя населення – актуальні проблеми сталого розвитку. Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 жовтня 2021 року, м. Бережани).ст.23/24

9.            Адамів С.С. Актуальність і невідкладність вирішення проблем моніторингових досліджень. Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 жовтня 2021 року, м. Бережани). С. 10-11         

10.         Матвіїшин П.В. Проблеми охорони навколишнього середовища. «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2021. С. 18-20.       

11.         Адамів С.С. Інноваційні аспекти екологізації розвитку аграрної сфери України.  Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (25 травня 2022 року, м. Бережани). С. 9-11

12.         Матвіїшин П.В.  Шляхи вдосконалення умов охорони праці власником на підприємстві.  Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (25 травня 2022 року, м. Бережани). С.      21-25.  

Тези в співавторстві зі студентами

1.            Павлів О. Духній М. «Поширення мікроорганізмів у природі».               2021               Distrubution or microorganisms in nature» All-Ukraine XLIX International Scientific and Practical Conference.                           

2.            Павлів О. Духній М. «Особиста профілактика працівників тваринництва» 2022. Матеріали онлайн-конференції «Дні студентської науки» у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 19-20 травня 2022р .                           

3.            Павлів О. Духній М. «Як правильно збирати і зберігати яблука».  2022 . VIII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва».

4.            Гловин Н.М. Копча Ю. «Екологічний стан агроландшафтів Тернопільщини». 2021. Актуальні питання розвитку агропромислового комплексу. Збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції, м. Бережани, 7 листопада 2021 р., С.54-56.                       

5.            Мартиненко Ж.О. Міськевич Л. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони навколишнього  середовища. 2021.   Актуальні питання розвитку агропромислового комплексу. Збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції, м. Бережани, 7 листопада 2021 р., С.54-56.

Участь у І-ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

101 «Екологія», Дослідження алелопатичних властивостей рослин  Юхнович В. , Мартиненко Ж.О., Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/newseconomic/pidsumky-i-turu-vseukrainskoho-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit-sered-studentiv-spetsialnosti-101-ekolohiia.html

101 «Екологія»,  «Шкідливість пластику та новітні способи його переробки», Полтавський національний педагогічний університет, Духній М., Павлів О.В. ,Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

 

 Звіт про науково-дослідну роботу кафедри екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування за 2021 рік.

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ