Тел. (03548) 2-11-59        E-mail:  vp_bati@ukr.net    Розташування на карті
 
Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  

Україна тримає стрій!!!

A
A
A

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Тематикою наукового дослідження кафедри екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування є:

 «Дослідження екологічного стану природних ресурсів сільськогосподарських підприємств різних форм  господарювання східного регіону Опілля». Державний реєстраційний номер – 0120U101855,

керівник: Павлів О. В.,
виконавці: Захарів О. Я, Гловин Н. М., Адамів С.С., Мартиненко Ж. О.

   Мета дослідження: визначення агроекологічного стану агроландшафтів, що знаходяться у межах зон впливу техногенних об’єктів, а також проведення аналізу стану територій, що підлягають методам органічного землеробства за комплексом показників, що характеризують територіальне поширення та інтенсивність прояву ґрунтових деградаційних процесів, ступінь порушення екологічної рівноваги в балансі гумусу й основних поживних елементів та еколого–агрохімічного стану земель інтенсивного сільськогосподарського використання.

   Колектив кафедри екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування докладає основні зусилля до подальшого вдосконалення навчального процесу, написання монографій, підручників, навчальних посібників, довідкових видань, програм з дисциплін кафедри та методичних публікацій. Також розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання, вивчення і впровадження інформаційних технологій організацій навчального процесу. Належна увага приділяється підвищенню рівня кадрового потенціалу викладацького складу.

   В межах комплексної науково-дослідної теми кафедри затверджена тематика індивідуальних ініціативних досліджень науково-педагогічних працівників:

Тематика ініціативної науково-дослідної роботи НПП кафедри  

Прізвище, імя, по батькові 

НПП 

Тема ініціативної науково-дослідної роботи

Павлів О.В.

Агроекологічний моніторинг та моделювання стану  агроекосистем, що підлягають біоорганічному та традиційному способу ведення господарства

Захарів О.Я.

Агроекологічний моніторинг агроекосистем

Гловин Н.М.

Агроекологічний моніторинг та агрохімічна оцінка стану Територій, що підлягають біоорганічному та традиційному

 способу ведення господарства

Мартиненко Ж.О.

Наукове  дослідження сільськогосподарських угідь агропідприємств різної форми власності в Тернопільській області та ґрунти території Галицького ботаніко-ентомологічного заказника.

Адамів С.С.

Професійний ризик та технічні засоби захисту працівників АПК

   Звіт про науково-дослідну роботу кафедри екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування за 2021 рік.

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ