ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ І ТУРИЗМУ

 НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-педагогічні працівники кафедри гуманітарної освіти і туризму забезпечують викладання предметів для підготовки здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр». Всі навчальні дисципліни, що викладаються НПП кафедри гуманітарної освіти і туризму, забезпечені навчальними підручниками і посібниками, конспектами лекцій, слайд-курсами, методичними вказівками до самостійної роботи студентів. НПП кафедри розроблено навчально-методичні  комплекси у вигляді електронних курсів системи дистанційного навчання Moodle. Найважливішою складовою частиною навчального процесу є навчальні заняття, під час яких здійснюється навчання, виховання, розвиток та підготовка фахівців відповідного кваліфікаційного рівня.

ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ

   Активний туризм, Географія туризму та туристичне країнознавство, Діловий протокол та етика спілкування, Екологізація туристичної діяльності, Етнокультурологія, Заповідна справа, Іноземна мова, Історія української державності, Логістика в туризмі, Міжнародний туризм, Музеєзнавство, Організація готельного і ресторанного господарства, Організація дозвілля, Організація екскурсійної діяльності, Організація зеленого (сільського) туризму, Організація туристичних подорожей, Основи туризмознавства. Вступ до фаху, Політологія, Психологія, Рекреалогія і курортна справа, Риторика та психологія  спілкування, Розміщення продуктивних сил, Спеціалізований туризм, Стандартизація і сертифікація в туризмі, Туристичне краєзнавство, Туристично-рекреаційні комплекси світу, Туроперейтинг, Університетська освіта та соціальні комунікації, Фізичне виховання, Філософія.

ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ

   Ділова іноземна мова з основами педагогіки, Ділова іноземна мова, Іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ