Тел. (03548) 2-11-59        E-mail:  vp_bati@ukr.net    Розташування на карті
 
ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!

A
A
A

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ І ТУРИЗМУ

 НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-педагогічні працівники кафедри гуманітарної освіти і туризму забезпечують викладання предметів для підготовки здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр». Всі навчальні дисципліни, що викладаються НПП кафедри гуманітарної освіти і туризму, забезпечені навчальними підручниками і посібниками, конспектами лекцій, слайд-курсами, методичними вказівками до самостійної роботи студентів. НПП кафедри розроблено навчально-методичні  комплекси у вигляді електронних курсів системи дистанційного навчання Moodle. Найважливішою складовою частиною навчального процесу є навчальні заняття, під час яких здійснюється навчання, виховання, розвиток та підготовка фахівців відповідного кваліфікаційного рівня.

ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ

Історія української державності, Етнокультурологія, Діловий протокол та етика спілкування,  Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Філософія, Політологія, Соціологія, Соціальна екологія, Риторика та психологія спілкування, Фізичне виховання, Університетська освіта та соціальні комунікації, Музеєзнавство.

ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ

Ділова іноземна мова, Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Іноземна мова (за фаховим спрямуванням).

Карта повітряних тривог України

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ