ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Підвищення кваліфікації та стажування НПП кафедри гуманітарної освіти і туризму

Підвищення кваліфікації та стажування НПП

Підвищення кваліфікації НПП – складова системи внутрішнього забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності.

Метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення й поглиблення працівниками спеціальних (фахових), науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей на основі критичного осмислення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприятиме успішному провадженню професійної діяльності на рівні складності, що адекватний вимогам Національної рамки кваліфікацій.

Основними завданнями підвищення кваліфікації НПП є:

  • удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностейу межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності);
  • набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;
  • формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.
  • НПП підвищує свою кваліфікацію не рідше одного разу на п'ять років.
Прізвище, ім’я та по-батькові НПП Посада Документ про підвищення кваліфікації (стажування) Назва установи, організації, місто
Луговий Богдан Васильович   завідувач кафедри   Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (108 год./3 кредити ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ 
Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ  
Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (60 год./2 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Асертивна комунікація", (30 год./1 кредит ЄКТС) Campster
Стажування на виробництві, (60 год./2 кредити ЄКТС) ПП "Аура Плюс", м. Тернопіль
Герасимів Зоряна Миколаївна доцент кафедри Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (144 год./4 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Стажування на виробництві, (60 год./2 кредити ЄКТС) ТОВ "Крона"
Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (60 год./2 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ 
Міжнародне стажування у "EUROPEAN INSTITUTE OF FURTHER EDUCATION" (23 год./0,75 кредити ЄКТС)  Подгайська (Словацька Республіка)
Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Стажування на виробництві, (60 год./2 кредити ЄКТС) ПП "Аура Плюс", м. Тернопіль
Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Островська Надія Дмитрівна   доцент кафедри   Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (108 год./3 кредити ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ  
Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ 
Інші види підвищення кваліфікації, (30 год./1 кредит ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ 
Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Стажування на виробництві, (60 год./2 кредити ЄКТС) ПП "Аура Плюс", м. Тернопіль
Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Дзюбата Зоряна Ігорівна доцент кафедри Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ 
Міжнародне стажування за програмою "ERASMUS+"   University of Rzeszow Faculty of Pedagogy, Rzeczow, Poland 
Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підлужна Олена Богданівна  старший викладач  Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (144 год./4 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Білан Наталія Миколаївна    старший викладач    Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ 
Інші види підвищення кваліфікації, (30 год./1 кредит ЄКТС)   НУБіП України, м. Київ 
Підвищення кваліфікації «Методика удосконалення освітнього процесу (мовленнєва компетентність)», (30 год./1 кредит ЄКТС)  ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль  
Підвищення кваліфікації "Методи організації навчального процесу: сучасні тренди", (30 год./1 кредит ЄКТС) Сумський державний університет м. Суми
Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Міжнародне стажування  "New and innovative teaching methods"  "New and innovative teaching methods"  "New and innovative teaching methods", (180 год./6 кредитів ЄКТС)  UNIVERSYTET  EKONOMICZNY  W KRAKOWIE
 Шумінська Ольга Богданівна  старший викладач Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (60 год./2 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Соловей Ірина Степанівна  старший викладач Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Міжнародне стажування у "EUROPEAN INSTITUTE OF FURTHER EDUCATION" (23 год./0,75 кредити ЄКТС)  Подгайська (Словацька Республіка)
Стажування на виробництві, (60 год./2 кредити ЄКТС) ПП "Аура Плюс", м. Тернопіль
Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
 Буняк Василь Васильович  старший викладач  Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (60 год./2 кредитів ЄКТС)   НУБіП України, м. Київ 
Зайчук Володимир Миколайович старший викладач Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ