Тел. (03548) 2-11-59        E-mail:  vp_bati@ukr.net    Розташування на карті
 
ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!

A
A
A

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК "УКРАЇНА І СВІТ"

 

TYR

Староста наукового гуртка: Христина РАКОЧА

Керівник наукового гуртка: к.геогр.н., доцент Зоряна ГЕРАСИМІВ

Телефон: +380676073171

E-mail: Gerasymiv_Z@ukr.net

Студентський науковий гурток «Україна і світ» кафедри економіки підприємства ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» під керівництвом доцента кафедри Герасимів З.М. являє собою студентське об’єднання, учасниками якого є широке коло здобувачів вищої освіти факультету, що формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи.

Діяльність наукового гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей гуртківців з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних, коґнітивних компетенцій, а також формування навичок науково-дослідної діяльності, одержання знань та умінь через дослідження.

 Студенти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають можливість:

1) ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;

2) приймати участь в науковому житті інституту (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях;

3) розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань розвитку національної та світової економіки;

4) брати участь в проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми сучасного розвитку регіону, країни, світу;

5) застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.

Свої знання, наукові результати, вміння організувати та проводити презентацію робіт із використанням сучасної техніки, студенти здобувають на засіданнях наукового гуртка.

На кафедрі економіки підприємства студентська науково-дослідна робота вибудовується на засадах багатопрофільності, демократичності, активності, творчості, взаємозв’язку і співдружності вузівської і галузевої практичної науки.

Тема студентського наукового гуртка

«Сучасні тенденції розвитку туризму»

Мета діяльності наукового студентського гуртка -  залучення здібних і талановитих, студентів до науково-дослідницької роботи, поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю здобувачів вищої освіти; набуття та вдосконалення навичок наукової роботи.

Науково-дослідна робота студентів підсилює активні, творчі начала в навчальному процесі, сприяє розширенню наукових інтересів, розвиває навички активного, творчого пошуку, вміння системно мислити, аналізувати інформацію, прогнозувати тенденції розвитку процесів та явищ, аргументовано відстоювати власну думку.

Основними завданнями наукового студентського гуртка є:

- залучення до роботи здобувачів вищої освіти, які виявляють інтерес до науково-дослідницької роботи;

- організація науково- дослідницької роботи гуртківців;

- сприяння в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень;

- розвиток наукового мислення та аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції;

- поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються, формування інтересу до професійного самовдосконалення;

- залучення студентів-гуртківців до участі в науковій діяльності за проблематикою кафедри;

- забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів кафедри та інституту.

План роботи студентського наукового гуртка "Україна і світ"  на 2019-2020 н.р.

Звіт студентського наукового гуртка "Україна і світ"  за 2019-2020 н.р.

План роботи студентського наукового гуртка "Україна і світ"  на 2020-2021 н.р.

Звіт студентського наукового гуртка "Україна і світ"  за 2020-2021 н.р.

 

 

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ