ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК "УКРАЇНА І СВІТ"

 

TYR

Староста наукового гуртка: Назар Головко

Керівник наукового гуртка: к.геогр.н., доцент Зоряна ГЕРАСИМІВ

Телефон: +380676073171

E-mail: Gerasymiv_Z@ukr.net

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

Студентський науковий гурток «Україна і світ» кафедри гуманітарної освіти і туризму ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» під керівництвом доцента кафедри Герасимів З.М. є студентським об’єднанням, учасники якого - здобувачі вищої освіти факультету. Студентський науковий гурток формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи.

Діяльність наукового гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей гуртківців з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних, коґнітивних компетенцій, а також формування навичок науково-дослідної діяльності, одержання знань та умінь через дослідження.

 Студенти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають можливість:

1) ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;

2) приймати участь в науковому житті інституту (написання статей, тез доповідей, наукових робіт, що публікуються в різних наукових виданнях);

3) розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань розвитку національної та світової економіки;

4) брати участь в проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми сучасного розвитку регіону, країни, світу;

5) застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.

Свої знання, наукові результати, вміння організувати та проводити презентацію робіт із використанням сучасної техніки, студенти здобувають на засіданнях наукового гуртка.

На кафедрі гуманітарної освіти і туризму студентська науково-дослідна робота вибудовується на засадах багатопрофільності, демократичності, активності, творчості, взаємозв’язку і співдружності вузівської і галузевої практичної науки.

Тема студентського наукового гуртка

«Сучасні тенденції розвитку туризму»

Мета діяльності наукового студентського гуртка -  залучення здібних і талановитих, студентів до науково-дослідницької роботи, поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю здобувачів вищої освіти; набуття та вдосконалення навичок наукової роботи.

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти підсилює їх творчі здібності в освітньому процесі, сприяє розширенню наукових інтересів, розвиває навички наукового пошуку, вміння системно мислити, аналізувати інформацію, прогнозувати тенденції розвитку процесів та явищ, аргументовано відстоювати власну думку.

Основними завданнями наукового студентського гуртка є:

- залучення до роботи здобувачів вищої освіти, які виявляють інтерес до науково-дослідницької роботи;

- організація науково- дослідницької роботи гуртківців;

- сприяння в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень;

- розвиток наукового мислення та аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції;

- поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються, формування інтересу до професійного самовдосконалення;

- залучення студентів-гуртківців до участі в науковій діяльності за проблематикою кафедри;

- забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів кафедри та інституту.

План роботи студентського наукового гуртка "Україна і світ"  на 2019-2020 н.р.

Звіт студентського наукового гуртка "Україна і світ"  за 2019-2020 н.р.

План роботи студентського наукового гуртка "Україна і світ"  на 2020-2021 н.р.

Звіт студентського наукового гуртка "Україна і світ"  за 2020-2021 н.р.

План роботи студентського наукового гуртка "Україна і світ"  на 2021-2022 н.р.

Звіт студентського наукового гуртка "Україна і світ"  за 2021-2022 н.р.

План роботи студентського наукового гуртка "Україна і світ"  на 2022-2023 н.р.

Звіт студентського наукового гуртка "Україна і світ"  за 2022-2023 н.р.

План роботи студентського наукового гуртка "Україна і світ"  на 2023-2024 н.р.

 

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ