Тел. (03548) 2-11-59        E-mail:  vp_bati@ukr.net    Розташування на карті
 
ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!

A
A
A

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ І ТУРИЗМУ

Тематикою наукового дослідження кафедри є “Формування та розвиток історико-культурних процесів в Галичині ХІХ–ХХІ ст.” (номер державної реєстрації № 0115U003387). 

В межах комплексної науково-дослідної теми кафедри затверджена тематика індивідуальних ініціативних досліджень науково-педагогічних працівників:

 • Суспільно-політичні, соціально-економічні та туристичні особливості  розвитку Галичині в ХХ ст.
 • Історія Бережанщини в контексті Галичини: розвиток, особистості, пріоритети.
 • Історія розвитку та встановлення туристичного краєзнавства у Галичині.
 • Актуальні проблеми розвитку зеленого (сільського) туризму в Україні.
 • Військово-поселенська система в Київській та Подільській губерніях.
 • Особистісно-орієнтований підхід у навчанні дисциплін гуманітарного циклу студентів агротехнічного інституту.
 • Методика формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців агротехнічних спеціальностей засобами інноваційних технологій в процесі підготовки у вищих навчальних закладах освіти.
 • Сучасні методи та технології навчання іноземної мови в аграрних вузах.
 • Формування іншомовної компетентності здобувачів вищої освіти у процесі професійної підготовки.
 • Психологічні чинники збереження психічного здоров’я особистості в умовах соціокультурних викликів.
 • Історія освіти та педагогічної думки в ХІХ–ХХІ ст.

Карта повітряних тривог України

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ