ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ І ТУРИЗМУ

Кафедра гуманітарної освіти і туризму функціонує у складі факультету “Економіки і природокористування” Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”, яка поглиблює та поширює знання гуманітарного, соціального, туристичного, психологічного профілю; формує висококваліфікованих, компетентних, здатних до професійної і соціальної мобільності та конкурентоспроможних на ринку праці фахівців.

Стратегічною метою кафедри є забезпечення високоякісного освітнього процесу для формування у здобувачів знань, умінь і навичок, які відповідають рівню стандартів вищої освіти та потребам суспільства і роботодавцям, а також поглиблення знань викладачами кафедри у сфері гуманітарної освіти і науки, туризму.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ І ТУРИЗМУ:

 • Організація і забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри, проведення виховної роботи серед здобувачів вищої освіти, виконання наукових досліджень, участь у підготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних кадрів.
 • Фундаментальна та професійна підготовка кваліфікованих фахівців для туристичної, соціальної, організаційної, управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності на підприємствах і організаціях різних форм власності.
 • Безперервне вдосконалення якості викладання, розвиток творчих можливостей здобувачів вищої освіти.
 • Удосконалення системи професійної підготовки фахівців сфери туризму.
 • Формування та просування туристичної привабливості на прикладі розвитку зеленого (сільського) туризму.
 • Вдосконалення та модернізація навчально-методичного забезпечення дисциплін, посилення їхньої інноваційної складової.
 • Постійне покращення рівня викладання англійської та німецької мови в інституті.
 • Забезпечення в навчальному процесі принципу академічної свободи та академічної доброчесності.
 • Забезпечення участі студентів  у  Всеукраїнських  олімпіадах та  інших освітніх змаганнях із гуманітарних, туризмознавчих предметів та організація науково-дослідної роботи здолбувачів вищої освіти.
 • Підвищення публікаційної активності НПП кафедри, через підготовку статей для авторитетних міжнародних і національних видань, зокрема, Scopus та Web of Science.
 • Проведення наукових досліджень з історичних, соціальних, туристичних, педагогічних, психологічних проблем за профілем кафедри.
 • Організація виховного процесу, спрямованого на розвиток компетенцій здобувачів вищої освіти через розробку і реалізацію національно-патріотичного виховання.
 • Посилення міжнародної наукової співпраці шляхом залучення НПП до спільних міжнародних наукових проєктів, участь у міжнародних заходах.
 • Посилення профорієнтаційної роботи із залученням абітурієнтів на навчання у ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”.
 • Вдосконалювання електронного та дистанційного навчання шляхом розроблення нових курсів, програм тощо.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ