ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Методична рада факультету факультету економіки і природокористування

План роботи методичної ради:

на 2020-2021 н.р.

на 2021-2022 н.р.

на 2022-2023 н.р.

на 2023-2024 н.р.

Персональний склад методичної ради

Сливінська О.Б.

к.е.н., доцентка кафедри обліку і аудиту, завідувачка кафедри обліку і аудиту (голова)

Боднар О.В.

к.е.н., доцентка кафедри обліку і аудиту (секретар)

Ярема Л.В.

к.е.н., доцентка кафедри економіки і менеджменту, декан факультету

Христенко Г.М.

к.е.н., доцентка кафедри економіки і менеджменту, завідувачка навчального відділу

Гурська І.С.

к.е.н., доцентка кафедри економіки і менеджменту, завідувачка кафедри економіки і менеджменту

Герчанівська С.В.

к.е.н., доцентка кафедри економіки і менеджменту

Луговий Б.Є.

к.і.н., доцент кафедри гуманітарної освіти і туризму, завідувач кафедри гуманітарної освіти і туризму

Павлів О.В.

к.вет.н., завідувач кафедри екології, охорони навколишнього середовища і збалансованого природокористування

Судомир С.М.

д.е.н., професорка кафедри економіки і менеджменту

Герасимів З.М.

к.геогр.н., доцентка кафедри гуманітарної освіти і туризму

Габор В.С.

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Літвінов В.І.

к.е.н., доцент кафедри економіки і менеджменту

Островська Н.Д.

к.пед.н., доцентка кафедри гуманітарної освіти і туризму

Федуняк І.О.

к.е.н., доцент кафедри економіки і менеджменту

 

Методична рада є дорадчим органом, який сприяє вирішенню питань організації методичного забезпечення навчального процесу. Працює за планом роботи, який затверджено головою Методичної ради.

Постанови Методичної ради з усіх питань ухвалюються відкритим голосуванням більшістю голосів та мають рекомендаційний характер. За пропозицією Методичної ради з окремих важливих питань видається наказ або розпорядження директора.

Веде засідання голова Методичної ради.

Рішення Методичної ради приймається відкритим голосуванням. Для прийняття рішення необхідно, щоб на засіданні були присутні не менше 2/3 від загального складу членів Методичної ради і за рішення проголосувало не менше половини від присутніх членів ради. Рішення ради фіксується в протоколі, який веде секретар ради.

Завдання

 • Підвищення ефективності навчального процесу та якості підготовки фахівців на основі впровадження сучасних досягнень у сфері освіти.
 • Підтримка використання у навчальному процесі інноваційних методів навчання, сучасних технічних засобів та програмних продуктів.
 • Розробка практичних рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу та методичного забезпечення дисциплін.
 • Формування пропозицій з впровадження новітніх освітянських методик.
 • Сприяння безперервному розвитку педагогічної творчості викладачів.
 • Узагальнення та розповсюдження досвіду методичної роботи вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів.
 • Координація роботи методичних комісій факультетів і кафедр.

Функції

 • Аналізує та обґрунтовує пропозиції щодо визначення змісту освіти, впровадження сучасних освітніх технологій, форм і методів навчання.
 • Сприяє успішному впровадженню інноваційних технологій навчання.
 • Надає рекомендації щодо удосконалення структури та змісту навчально-методичних матеріалів.
 • Надає методичну допомогу викладачам при плануванні та створенні навчально-методичних видань.
 • Розглядає питання формування інформаційних ресурсів та їх ефективного використання в навчальному процесі.
 • Розглядає робочі програми з навчальних дисциплін та інші навчально-методичні матеріали і вирішує питання щодо рекомендації їх до друку.
 • Розглядає видання навчально-методичної літератури і виносить рекомендації щодо його затвердження.
 • Розробляє та запроваджує нові концепції навчання.
 • Координує роботу структурних підрозділів факультету щодо методичної роботи.
 • Здійснює моніторинг якості методичного забезпечення навчальних дисциплін.
 • Розглядає питання організації та методичного забезпечення практичної та самостійної роботи студентів.

Взаємовідносини. Зв’язки

Методична рада співпрацює з усіма структурними підрозділами факультету з методичних питань.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ