Тел. (03548) 2-11-59        E-mail:  vp_bati@ukr.net    Розташування на карті
 
ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!

A
A
A

Методична рада факультету факультету економіки і природокористування

План роботи методичної ради:

план на 2020-2021 н.р.

 

Персональний склад методичної ради

Сливінська О.Б.

к.е.н., доцентка кафедри обліку і аудиту (голова)

Боднар О.В.

к.е.н., доцентка кафедри обліку і аудиту (секретар)

Ярема Л.В.

к.е.н., доцентка кафедри економіки підприємства, декан факультету

Христенко Г.М.

к.е.н., доцентка кафедри економіки підприємства, завідувачка навчального відділу

Гурська І.С.

к.е.н., доцентка кафедри економіки підприємства, завідувачка кафедри економіки підприємства

Герчанівська С.В.

к.е.н., доцентка кафедри обліку і аудиту, завідувачка кафедри обліку і аудиту

Луговий Б.Є.

к.і.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін

Павлів О.В.

к.вет.н., завідувач кафедри екології, охорони навколишнього середовища і збалансованого природокористування

Судомир С.М.

д.е.н., професорка кафедри економіки підприємства

Петренко Н.І.

д.е.н., професорка кафедри обліку і аудиту

Захарів О.Я.

д.с.-г.н., професор кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування

Замора О.І.

к.е.н., доцентка кафедри економіки підприємства

Качмар О.В.

к.е.н., доцентка кафедри обліку і аудиту

Федуняк І.О.

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства

 

Методична рада є дорадчим органом, який сприяє вирішенню питань організації методичного забезпечення навчального процесу. Працює за планом роботи, який затверджено головою Методичної ради.

Постанови Методичної ради з усіх питань ухвалюються відкритим голосуванням більшістю голосів та мають рекомендаційний характер. За пропозицією Методичної ради з окремих важливих питань видається наказ або розпорядження директора.

Веде засідання голова Методичної ради.

Рішення Методичної ради приймається відкритим голосуванням. Для прийняття рішення необхідно, щоб на засіданні були присутні не менше 2/3 від загального складу членів Методичної ради і за рішення проголосувало не менше половини від присутніх членів ради. Рішення ради фіксується в протоколі, який веде секретар ради.

Завдання

 • Підвищення ефективності навчального процесу та якості підготовки фахівців на основі впровадження сучасних досягнень у сфері освіти.
 • Підтримка використання у навчальному процесі інноваційних методів навчання, сучасних технічних засобів та програмних продуктів.
 • Розробка практичних рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу та методичного забезпечення дисциплін.
 • Формування пропозицій з впровадження новітніх освітянських методик.
 • Сприяння безперервному розвитку педагогічної творчості викладачів.
 • Узагальнення та розповсюдження досвіду методичної роботи вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів.
 • Координація роботи методичних комісій факультетів і кафедр.

Функції

 • Аналізує та обґрунтовує пропозиції щодо визначення змісту освіти, впровадження сучасних освітніх технологій, форм і методів навчання.
 • Сприяє успішному впровадженню інноваційних технологій навчання.
 • Надає рекомендації щодо удосконалення структури та змісту навчально-методичних матеріалів.
 • Надає методичну допомогу викладачам при плануванні та створенні навчально-методичних видань.
 • Розглядає питання формування інформаційних ресурсів та їх ефективного використання в навчальному процесі.
 • Розглядає робочі програми з навчальних дисциплін та інші навчально-методичні матеріали і вирішує питання щодо рекомендації їх до друку.
 • Розглядає видання навчально-методичної літератури і виносить рекомендації щодо його затвердження.
 • Розробляє та запроваджує нові концепції навчання.
 • Координує роботу структурних підрозділів факультету щодо методичної роботи.
 • Здійснює моніторинг якості методичного забезпечення навчальних дисциплін.
 • Розглядає питання організації та методичного забезпечення практичної та самостійної роботи студентів.

Взаємовідносини. Зв’язки

Методична рада співпрацює з усіма структурними підрозділами факультету з методичних питань.

Карта повітряних тривог України

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ