ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Метою міжнародної діяльності факультету економіки і природокористування є організація роботи щодо участі  в міжнародних програмах у галузі науки та освіти, розробка договорів з співробітництва з вищими навчальними закладами, організаціями й фірмами закордонних країн, розробка освітніх програм, участь у міжнародних науково-практичних та науково-педагогічних семінарах, проведенні спільних навчальних занять, впровадження  програм закордонного стажування НПП та практик студентів у країнах з розвиненим сільським господарством.

Міжнародна співпраця факультету економіки і природокористування здійснюється за напрямками:

 • Розвиток зв’язків і співробітництва із закордонними навчальними закладами з метою інтегрування у міжнародне освітнє середовище.
 • Встановлення та розвиток контактів з міжнародними фондами, проектами з метою участі у виконанні міжнародних проектів, програм, проведенні наукових досліджень. 
 • Участь студентів та викладачів інституту у програмах академічної мобільності, закордонного стажування та практики.
 • Дотримання вимог та нормативів, які ставляться до міжнародного науково-технічного та навчально-методичного співробітництва інституту. .
 • Участь у міжнародних науково-практичних конференціях, науково-практичних та науково-педагогічних семінарах, проведенні спільних лекцій.

Факультет економіки і природокористування проводить міжнародну діяльність в напрямку співпраці з закордонними університетами, фірмами, організаціями, в рамках двосторонніх договорів з інститутом, а саме:

 • Економіко-гуманітарний університет у Варшаві

https://www.bati.nubip.edu.ua/images/DEP_Econ/Contract051/AKADEMIA%20EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA%20W%20WARSZAWE%20(ПОЛЬЩА).pdf

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gromadce (Польща)

 

 • Університетом Економіки у Бидгощі (Польща)

https://www.bati.nubip.edu.ua/images/DEP_Econ/Contract051/УНІВЕРСИТЕТ%20ЕКОНОМІКИ%20В%20БИДГОЩІ%20(ПОЛЬЩА).pdf

 В рамках угоди про співпрацю між закордонними університетами на факультеті економіки і природокористування проводяться наступні заходи:

МІЖНАРОДНІ СЕМІНАРИ:

 • Міжнародний науково-педагогічний семінар на тему:  «Висококваліфікований випускник – основа перспективного розвитку агропромислового виробництва»

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/post-ins/novyny-instytutu/mizhnarodnij-naukovo-pedagogichnij-seminar-visokokvalifikovanij-vipusknik-osnova-perspektivnogo-rozvitku-agropromislovogo-virobnitstva.html

 

 • Міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Екологічний менеджмент»

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/inter-fep/mizhnarodna-spivpratsia/mizhnarodnyy-naukovo-praktychnyy-seminar-prysvyachenyy-123-richnytsi-nubip-ukrayiny.html

 

 • Міжнародний міжвузівський науково-практичний семінар на тему: «Розвиток соціально-економічних систем конкурентоспроможного спрямування»

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/inter-fep/mizhnarodna-spivpratsia/mizhnarodnyy-mizhvuzivskyy-naukovo-praktychnyy-seminar-prysvyachenyy-123-richnytsi-nubip-ukrayiny.html

 

 • Міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Ефективне управління розвитком об’єднаних територіальних громад»

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/inter-fep/mizhnarodna-spivpratsia/naukovo-praktychnyy-seminar-efektyvne-upravlinnya-rozvytkom-obyednanykh-terytorialnykh-hromad.html

 

 • Науково-практичний семінар на тему: «Міжнародна співпраця як інструмент підвищення якості освіти».

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/inter-fep/mizhnarodna-spivpratsia/mizhnarodnyi-naukovo-praktychnyi-seminar-mizhnarodna-spivpratsia-iak-instrument-pidvyshchennia-iakosti-osvity.html

МІЖНАРОДНІ ПРОЄКТИ:

 •  У період з 12 по 15 червня 2018 р.- 4-денний тренінг з підвищення кваліфікації, представлений експертами з Малопольської школи державного управління Краківського економічного університету в рамках проєкту USAID «Децентралізація забезпечує кращі результати та ефективність» (DOBRE) в м. Київ. Сертифікат NR 1961/MSAP/2018, Krakow, August 30, 2018.
 • Участь у мобільності в рамках проєкту CEASC – CENTRAL EUROPEAN ACADEMY STUDIES AND CERTIFICATIONS в 2019/2020 рр. в Католицькому університеті у м. Ружомберку (Словаччина). Сертифікат № CZ 208/2020KS від 16.05. 2020 р.
 • В період з 3-17 березня 2019 р. ст. викладач кафедри економіки підприємства к.е.н. Марія ЛУК’ЯНОВА пройшла 2-тижневе навчання в німецько-українській Літній школі з аграрної економіки 2019 «Foundation of Agricultural Economics: Selected Tоpics», організованої Мартін-Лютер-Університетом, Галле-Віттенберг (MLU) у співпраці з Лейбніц-Інститутом аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (IAMO) в рамках пілотного проекту із сталої інтернаціоналізації науково-дослідних структур України в умовах глобалізації агропродовольчого сектору України (UaFoodTrade) за підтримки Німецької Академічної Служби Обмінів (DAAD) та Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/inter-fep/stazhuvannia-npp/yevropeyski-obriyi-ahrarnoyi-osvity.html
 • У 2017 році Зоряна ДЗЮБАТА прийняла участь у програмі Erasmus + Uniwersytet Rzeszowski  межах напряму КА1: мобільність викладачів ВНЗ з метою викладання в університеті країни-члена програм.https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/inter-fep/stazhuvannia-npp/erasmus-nash-unikalnyy-shans-na-internatsionalizatsiyu.html

МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ:

 • З січня по травень 2020 р. доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства Світлана СУДОМИР проходила післядипломне міжнародне стажування на тему: «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» в університеті Суспільних Наук (UNS), м. Лодзь (Польща).  Сертифікат № 2020/05/580 від 16. 05. 2020 р.
 •  В період з 01.10.2020 р.-15.03.2021 р.  д.е.н., проф. Мирон ЖИБАК  та доцент кафедри економіки підприємства, к.е.н., доц. Любов ЯРЕМА, а в період з 01.10.2020 р.-24.02.2021 р. доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства Світлана СУДОМИР брали участь у міжнародному стажуванні  в Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gromadce (Польща), метою якого було – підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної та викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну, розширення наукових контактів, проведення онлайн-класів та  симпозіумів. https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/inter-fep/stazhuvannia-npp/mizhnarodne-naukove-stazhuvannya-yak-odna-iz-form-pidvyshchennya-profesiynoyi-maysternosti-vykladacha-zakladu-vyshchoyi-osvity.html https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/inter-fep/stazhuvannia-npp/mizhnarodne-naukove-stazhuvannya-npp-fakultetu-ekonomiky-i-pryrodokorystuvannya.html
 • В період з 15.02.2021 р.-21.05.2021 р. доценка кафедри економіки підприємства ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», к.е.н., доц. Оксана ЗАМОРА  взяла участь  у міжнародному стажуванні в Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gromadce (Польща). https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/?start=21

 МІЖНАРОДНІ ЛЕКЦІЇ:

 • Міжнародна лекція з дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» факультету економіки і природокористування.

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/inter-fep/mizhnarodna-spivpratsia /mizhnarodna-lektsiya-z-dystsypliny-korporatyvna-sotsialna-vidpovidalnist.html

 • Міжнародна онлайн-лекція на тему: «Сталий розвиток соціально-економічних систем» для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» факультету економіки і природокористування.

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/inter-fep/mizhnarodna-spivpratsia /mizhnarodna-onlain-lektsiia-na-fakulteti-ekonomiky-i-pryrodokorystuvannia.html

 • Міжнародна онлайн-лекція  тему: «Технологія розв’язання завдань економічного управління підприємством» для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» факультету економіки і природокористування.

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/inter-fep/mizhnarodna-spivpratsia/mizhnarodna-lektsiya-z-navchalnoyi-dystsypliny-upravlinska-ekonomika-dlya-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity-os-mahistr-spetsialnosti-051-ekonomika.html

 • Міжнародна онлайн-лекція  тему:  «Біржова торгівля сільськогосподарською продукцією і продовольством» для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» факультету економіки і природокористування.

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/inter-fep/mizhnarodna-spivpratsia/mizhnarodna-binarna-onlayn-lektsiya-z-navchalnoyi-dystsypliny-birzhovyy-rynok-dlya-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity-os-mahistr-spetsialnosti-051-ekonomika.html

 • Міжнародна міжвузівська лекція на тему: «Конкурентоспроможність територій» для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» факультету економіки і природокористування.

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/inter-fep/mizhnarodna-spivpratsia/2961.html

ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ МАГІСТРАНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 «ЕКОНОМІКА»

 Магістранти Адріана ПАТІОТА і Оксана ГАДУП’ЯК проходили виробничу практику на фермерському господарстві Spargel Ragosen у Німеччині, Богдан РОМАНЕНКО – в Норвегії. Під час проходження практики здобувачі вищої освіти набули досвід з організації та управління сільськогосподарським виробництвом, вивчали новітні технології з виробництва продукції рослинництва і тваринництва та методи успішного ведення бізнесу.https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/inter-fep/stazhuvannia-studentiv/zarubizhnyy-dosvid-prokhodzhennya-vyrobnychoyi-praktyky-mahistrantamy-spetsialnosti-051-ekonomika.html

 ЗАКОРДОННІ ПОЧЕСНІ ГРАМОТИ ТА ПОДЯКИ

 Нагородження почесними грамотами та подякою Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gromadce (Польща)  доктора економічних наук професора Світлани СУДОМИР за великі досягнення у реалізації програми стажування та науці, впровадження інноваційних ідей та проєктів.

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/inter-fep/mizhnarodna-spivpratsia/vitaiemo-svitlanu-sudomyr-z-nahorodzhenniam-pochesnymy-hramotamy-ta-podiakoiu-uniwersytetu-trzeciego-wieku-w-gromadce-polshcha.html

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ