ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Факультет економіки і природокористування 

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями "МАГІСТР" та "БАКАЛАВР"

зі спеціальностей:

051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
073 - МЕНЕДЖМЕНТ
101 - ЕКОЛОГІЯ
242 - ТУРИЗМ

Детальніше про вступ

Студентське самоврядування факультету економіки і природокористування

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ Андрій

Голова студентської ради факультету

ЛУЖНА Діана

Заступник голови студентської ради факультету

ЛУГОВИЙ Святослав

Голова наукового комітету

ЛЮЗНА Марія

Голова колітету захисту прав здобувачів вищої освіти

ТРИГУБА Богдан

Голова спортивного комітету

РАКОЧА Христина

Голова благодійного комітету

МАКАРОВ Олег

Голова культурно-масового комітету

РОМАНИК Сніжана

Член студентської ради факультету

МИКОЛИШИН Вікторія

Член студентської ради факультету

ПРИШЛЯК Уляна

Секретар студентської ради факультету

Студентське самоврядування на факультеті економіки і природокористування – це самостійна громадська діяльність, яка направлена на реалізацію функцій управління факультетом, визначається деканатом та відділом гуманітарної освіти, виховання і студентських справ, здійснюється здобувачами вищої освіти відповідно до мети і завдань, які стоять перед студентським колективом.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про об’єднання громадян», постановою Кабінету Міністрів України «Положенням про державний вищий навчальний заклад» та іншими нормативними документами Кабінету Міністрів України, рішеннями Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики України, документами базового закладу вищої освіти НУБіП України, Положенням інституту та Положенням про студентське самоврядування.

Студентське самоврядування на факультеті функціонує з метою забезпечення виконання здобувачами вищої освіти їх обов’язків, захисту їх прав, сприяння гармонійному і всебічному розвитку особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Діяльність органів студентського самоврядування факультету направлена на удосконалення освітньо-виховного процесу, і як результат, на підвищення якості навчання, виховання духовної і моральної культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної і громадської активності та відповідальності за доручену справу.

Студентське самоврядування користується допомогою і підтримкою директорату, профспілкового комітету, деканату, відділу гуманітарної освіти, виховання і студентських справ, зокрема у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією, фінансування загальноінститутських заходів серед студентів тощо.

Вищим органом студентського самоврядування факультету є загальні збори, на яких обираються і затверджуються представники до виконавчого органу студентського самоврядування.

Студентська рада приймає рішення, що стосуються всіх сфер студентського життя, проводить збір, вивчення, дослідження інформації з питань, що належать до компетенції Студентської ради, організовує слухання цих питань на засіданнях Студентської ради, здійснюють контроль за виконанням прийнятого рішення.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ