ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

A
A
A

Факультет економіки і природокористування 

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями "МАГІСТР" та "БАКАЛАВР"

зі спеціальностей:

051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
073 - МЕНЕДЖМЕНТ
101 - ЕКОЛОГІЯ
242 - ТУРИЗМ

Детальніше про вступ

Про факультет економіки і природокористування

На сьогоднішньому етапі розвитку економіки країни особливу вагу мають фахівці з економічних і екологічних спеціальностей, бо саме їм необхідно довести свою профпридатність та власною працею вивести нашу державу на провідні місця в економічному та екологічному розвитку.

На факультеті «Економіки і природокористування» здійснюється підготовка саме таких фахівців за денною та заочною формами навчання:

ОС «Бакалавр» зі спеціальностей:

 • 051 «Економіка»;
 • 071 «Облік і оподаткування»;
 • 073 «Менеджмент»;
 • 101 «Екологія»;
 • 242 «Туризм».

ОС «Магістр» зі спеціальностей:

 • 051 «Економіка»;
 • 071 «Облік і оподаткування».

Навчальний процес спрямований на ефективну підготовку фахівців, які володіють креативним мисленням, здатних розв’язувати сучасні виробничі і наукові завдання з економіки, обліку, екологічного контролю для екобезпечної діяльності в сільськогосподарській та природоохоронній галузях, компетентних в питаннях системного аналізу і фінансової оцінки підприємства, які можуть прогнозувати та оцінювати інноваційні ризики.

Організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін забезпечують кафедри: економіки підприємства; обліку і аудиту; гуманітарних дисциплін; екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

НПП кафедр проводяться наукові дослідження за напрямами:

 • Організаційно-економічне обґрунтування розвитку об’єднаних територіальних громад (номер державної реєстрації № 0120U101848);
 • Розвиток обліку, аналізу і контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: проблеми та перспективи (номер державної реєстрації №0120U101849);
 • Дослідження формування та розвитку історико-культурних процесів у Галичині ХІХ–ХХІ століттях (номер державної реєстрації № 0120U101850);
 • Дослідження екологічного стану природних ресурсів сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання східного регіону Опілля (номер державної реєстрації № 0120U101855).

Впровадження інноваційних педагогічних технологій, підтримка культурних і наукових традицій - все це дозволяє факультету постійно розширювати матеріальну та інформаційну базу, урізноманітнювати дозвілля студентів, вести наукову і навчально-методичну роботу. Свої знання та наукові дослідження студенти мають можливість розкрити на засіданнях наукових гуртків, студентських науково-практичних конференціях, круглих столах, різноманітних конкурсах, інтелектуальних іграх.

Для кращого сприйняття та закріплення навчального матеріалу студентами, на факультеті функціонують лекційні аудиторії, оснащені мультимедійними засобами навчання та навчально–наукові лабораторії. Практичні та лабораторні заняття проводяться в спеціально обладнаних аудиторіях, виробничі практики – в базових господарствах.

Факультет співпрацює з провідними аграрними та іншими підприємствами з питань працевлаштування випускників, функціонує Рада роботодавців. Традиційними стали проведення днів кар’єри, ярмарки вакансій, в яких беруть участь потенційні роботодавці.

Студенти факультету, з метою отримання подвійних дипломів, мають можливість навчатися у Поморській академії м. Слупськ (Польща) та стажуватися у господарствах країн ЄС: Данія, Швейцарія, Польща, Австрія, Німеччина.

Факультет економіки і природокористування запрошує на навчання

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ